znaczenie List herbowy

01.04.2015dodane przez Imiona

 
List herbowy – pedia, wolna encyklopedia

przezwiska

01.04.2015dodane przez Baden

 
W kulturze ludw indoeuropejskich (z wyczeniem Rzymu) praktycznie wszystkie imiona rdzenne miay charakter zoony (np. bole + saw bardziej sawny, sofo + kleves sawny mdroci), co wskazuje na ich siln funkcj magiczn. Z nadawaniem imienia czsto wi si obrzdy i publiczne lub rodowe uroczystoci, jak choby chrzest lub postrzyyny. Obecno przy tym akcie rodziny czy grupy, w ktrej yje dana jednostka, wie si z jej symbolicznym wprowadzeniem do tej spoecznoci. Pocztkowo nie nadawano imion na stae. W wielu kulturach pierwsze imi nadane po urodzeniu zmieniano w czasie aktu wprowadzenia do dorosej spoecznoci czy innych obrzdw inicjacyjnych. Pozostaoci tego jest np. bierzmowanie w kociele katolickim, chocia w tym przypadku nadal publicznie uywa si imienia z chrztu. Powodem zmiany imienia mogo by take wystpienie w yciu noszcej go jednostki znaczcego zdarzenia, czego co naznaczao j w oczach bliskich mogo to by zarwno zdarzenie pozytywne jak i negatywne, mieszne lub tragiczne (w czasach historycznych obyczaje te kultywowali choby Indianie pnocnoamerykascy). Take objcie nowej roli, funkcji zwaszcza religijnych w danej spoecznoci moe si wiza ze zmian imienia. W przypadku papiey, czy zakonnikw, przybranie nowego imienia wie si z dosy swoist form inicjacji, ktra silnie kadzie nacisk na wykluczenie z ich dotychczasowych spoecznoci. Zmiana imienia podkrela rozpoczcie nowego ycia w nomenklaturze mnisiej okrelane jest to nawet mierci przed mierci.